Mua sắm ngay Tham gia tài trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN PROSHIP

#

Ưu đãi cho doanh nghiệp trong ngày Mua sắm trực tuyến 2016: giảm 50% phí vận chuyển cho đơn hàng, ưu tiên với doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Proship

Webisite: http://proship.vn/

Người liên hệ:

Nguyễn Hồng Vân

Tel: 0904999247

Email: vannth@miczone.vn

Online Friday 2016
Ngày mua sắm trực tuyến
Ngày 02/12/2016
24h trải nghiệm mua sắm tuyệt vời Online & Offline tại hàng trăm website và cửa hàng
http://onlinefriday.vn
Tổ chức bởi Bộ Công Thương
Liên hệ:
04 626 33333
bantochuc@onlinefriday.vn