Mua sắm ngay Tham gia tài trợ

Kênh truyền hình kinh tế, tài chính doanh nhân Việt Nam

#

VITV là Kênh truyền hình chuyên biệt về Kinh tế - Tài chính, chuyên chung cấp các thông tin, chỉ số chứng khoán, giá dầu, xăng,vàng ngoại tệ...

VITV là Kênh Truyền hình chuyên biệt về Kinh tế - Tài chính, chuyên cung cấp các thông tin, chỉ số chứng khoán, giá dầu, xăng, vàng ngoại tệ ... với 30 chương trình chuyên sâu, đa dạng về bức tranh Kinh tế trong nước và Quốc tế và hàng trăm các diễn giả, khách mời là những chuyên gia đầu ngành, trong mọi lĩnh vực liên quan.

Online Friday 2016
Ngày mua sắm trực tuyến
Ngày 02/12/2016
24h trải nghiệm mua sắm tuyệt vời Online & Offline tại hàng trăm website và cửa hàng
http://onlinefriday.vn
Tổ chức bởi Bộ Công Thương
Liên hệ:
04 626 33333
bantochuc@onlinefriday.vn