Mua sắm ngay Tham gia tài trợ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN SCB

#

1. Thời gian triển khai Chương trình: ngày 2/12/2016

2. Mức trần cash-back/chủ thẻ: 300.000 đồng;

3. Mức tỷ lệ cash-back: 30%;

4. Chính sách cash-back, điều kiện áp dụng đối với Merchant và chủ thẻ.

  • Chính sách cash-back:

-          Hoàn tiền 30% trên hóa đơn nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ nội địa SCB, mức hoàn tiền tối đa là 300.000 đ/khách hàng.

  • Điều kiện áp dụng đối với chủ thẻ:

-          Thẻ/tài khoản thẻ không được đòng, tất toán vào thời điểm chi thưởng.

-          Giao dịch hợp lệ phải được thực hiện thông qua thẻ ghi nợ nội địa SCB, tại các website thanh toán trực tuyến có trong danh sách của chương trình thông qua cổng thanh toán Napas/ Smartlink.

-          Thời gian sử dụng để tính khuyến mại cho khách hàng là thời gian Khách hàng thực hiện giao dịch thực tế được lấy từ hệ thống SCB.

-          Giao dịch được xét là giao dịch thực hiện trong thời gian từ 0h 00’00 ngày 02/12/2016 đến 23h59’59 ngày 02/12/2016 và được ghi nhận thành công vào hệ thống SCB.

-          Thẻ hợp lệ là thẻ/ tài khoản không bị khóa, hủy và còn hiệu lực trong thời gian đến hết ngày 02/12/2016.

-          Giao dịch của chủ thẻ phụ được tính cho giao dịch của chủ thẻ chính.

5. Liên hệ

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (24/7) số 1800 5454 38.

 

Online Friday 2016
Ngày mua sắm trực tuyến
Ngày 02/12/2016
24h trải nghiệm mua sắm tuyệt vời Online & Offline tại hàng trăm website và cửa hàng
http://onlinefriday.vn
Tổ chức bởi Bộ Công Thương
Liên hệ:
04 626 33333
bantochuc@onlinefriday.vn