Mua sắm ngay Tham gia tài trợ

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

#

Giới thiệu VNPost

1. VNPost với Ngày mua sắm trực tuyến

- VNPost là một đơn vị năng động, tích cực tham gia và đồng hành cùng Ban Tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến ngay từ ngày đầu tiên. Với vai trò và thế mạnh của mình, năm 2014, 2015 VNPost đã dành những hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia sự kiện này.

+ Năm 2016, VNPost tiếp tục tham gia đồng hành cùng Ban Tổ chức và cam kết giảm 50% phí chuyển phát trên toàn quốc cho doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia sự kiện này. Để biết thêm thông tin và việc kết nối triển khai VNPost cử đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp như mục 2.

2. Đầu mối kết nối VNPost

- Đầu mối của VNPost phụ trách kết nối doanh nghiệp thương mại điện tử trong Ngày mua sắm trực tuyến 2014:

- Anh Trần Lê Duy | điện thoại: 0949410291 | email: duytl@vnpost.vn

Nhóm chuyển phát

Online Friday 2016
Ngày mua sắm trực tuyến
Ngày 02/12/2016
24h trải nghiệm mua sắm tuyệt vời Online & Offline tại hàng trăm website và cửa hàng
http://onlinefriday.vn
Tổ chức bởi Bộ Công Thương
Liên hệ:
04 626 33333
bantochuc@onlinefriday.vn